17.01.2023 | Gunnar Bræck Larsen, fagsjef såvarer

Her er en kort presentasjon for aktuelle sorter for i år og de neste årene. Husk at verdiprøvingene ikke er behandlet med plantevernmidler. Sortene i oppformering vil forhåpentligvis være tilgjengelig i et begrenset volum til sesongen 2024.

Vil du lese mer kan vi anbefale NIBIOs bok «Jord- og plantekultur 2023».

Bygg

6-radssorter

Vertti er tidligste sort i sortimentet. Sorten har ikke vært med i verdiprøvingene og vi har derfor ikke sammenlignbare tall fra Norge. I finske sortsprøvinger (2015-2022) er den omlag 4 dager tidligere enn Brage og ligger 3% lavere i avling. Stråstiv og sterk mot byggbrunflekk og grå øyeflekk.

Brage er en halvtidlig sort med 104 dager veksttid. Sorten har vært markedsleder blant 6-radssortene siden 2013. Langt, men stivt strå. God sykdomsresistens, men noe svak mot mjøldogg. Stabil sort.

Bredo ble godkjent i 2019. En dag lengere veksttid enn Brage. Høytytende sort og ligger helt i topp blant 6-radssortene både på Østlandet og i Trøndelag. Stråegenskaper på nivå med Brage. Sterk mot mjøldogg og bryggbrunflekk, men noe svakere på grå øyeflekk. Vil ta store markedsandeler fra Brage.

Sverre (GN 12128) er en ny sort, godkjent i 2022. Veksttid og avlingsnivå som Bredo. Litt svak mot mjøldogg og grå øyeflekk, men sterk mot byggbrunflekk. Høy hl-vekt. Lavere DON-verdier enn Bredo. Sorten er i oppformering.

6-radsbygg 

Østlandet 2020-2022 

  

  

Midt-Norge 2020-2022 

  

Relativ avling (kg/da) 

 Vann% ved høst  

Sein legde 

Relativ avling (kg/da) 

Brage 

100 (570) 

                        16,4  

13 

100 (473) 

Heder 

96 

                        16,6  

0 

94 

Rødhette 

106 

                        18,7  

3 

102 

Bredo 

109 

                        17,0  

13 

107 

Sverre 

108 

                        17,3  

10 

107 

 

2-radssorter

Arild er tidligste alternativ blant 2-radssortene. Ligger noe bak de høyest ytende sortene i avling, men har til gjengjeld 7 dager kortere veksttid enn Thermus. God kornkvalitet med høy hektolitervekt. Arild er byggsorten med lavest DON-innhold og høyest protein-% i forsøkene. Noe mer utsatt for legde enn de beste sortene.

Ismena (NORD 14/2403) er en ny sort godkjent i 2022. Avlingsnivå rett i underkant av Annika i forsøkene, med 3 dager kortere veksttid. Kort strå med gode stråegenskaper. God sykdomsresistens og resistent mot korncystenematoder. Sorten er i oppformering.

Thermus 113 dager veksttid. Markedsleder siden 2018. Yterik sort, men er noe utsatt for legde. Sterk mot sjukdommer og DON.

Annika meget yterik sort med samme veksttid som Thermus, men med avling 5% over på Østlandet og 2% over i Trøndelag. Resistent mot korncystenematoder. Lav hl-vekt og protein-%. Noe bedre stråegenskaper enn Thermus.

2-radsbygg 

Østlandet 2020-2022 

  

  

Midt-Norge 2020-2022 

  

Relativ avling (kg/da) 

 Vann% ved høst  

Sein legde (%) 

Relativ avling (kg/da) 

Thermus 

100 (638) 

                        22,6  

16 

100 (533) 

Arild 

94 

                        18,2  

2 

92 

Bente 

101 

                        21,8  

1 

103 

Annika 

105 

                        21,4  

4 

102 

Vanille 

100 

                        21,7  

0 

100 

Ismena 

104 

                        20,3  

0 

101 

 

Havre

Ringsaker er tidligste havresort i sortimentet, med veksttid på 108 dager. Sterk mot DON, havrebrunflekk og mjøldogg. Noe under de beste på stråegenskaper og den mest spiretrege av sortene. For nåværende sesong tilbys sorten bare i Trøndelag.

Haga er to dager senere enn Ringsaker. Avlingene har vært på linje med seinere sorter. Sorten har middels stråegenskaper. Litt svak mot DON, men sterk mot mjøldogg og havrebrunflekk.

Eidskog er en ny sort godkjent i 2020. Tre dager senere enn Ringsaker. Bra avlingsnivå både på Østlandet og i Trøndelag. Noe under de beste på stråkvalitet. Sorten er i oppformering.

Ridabu er tre dager senere enn Ringsaker. Sort med høyt avlingspotensiale. Litt svak mot DON, men god stråstyrke og relativt kort strå. Sjukdomsresistensen er god og på nivå med Haga. God kornkvalitet og lav skall-%. Vil ta store markedsandeler i 2023.

Mo (GN14182) er en ny sort godkjent i 2021 og er tre dager senere enn Ringsaker. I topp avlingsmessig både på Østlandet og i Trøndelag de siste årenes forsøk. Litt svakt strå, men moderat strålengde. Middels bra mot sykdommer, men litt svak mot DON. Sorten er i oppformering.

Vinger har vært den mest dyrkede havresorten de siste tre årene. Fire dager senere enn Ringsaker. Relativt langt strå, men god stråstyrke. Lav skall-% og sterk mot DON og HT-2+T2.

Dominik har ikke vært med i verdiprøvingene og vi har derfor ikke sammenlignbare tall. Men norske sortsforsøk har vist at veksttid og avlingsnivå omtrent som Belinda. Sorten har resistens mot havrecystenematoder, men vil kunne ta skade ved høye smittenivåer.

Havre 

Østlandet 2020-2022 

  

  

Midt-Norge 2020-2022 

  

Relativ avling (kg/da) 

 Vann% ved høst  

Sein legde (%) 

Relativ avling (kg/da) 

Ringsaker 

96 

                        16,9  

9 

100 (497) 

Haga 

100 (657) 

                        17,5  

7 

104 

Odal 

93 

                        18,2  

4 

99 

Eidskog 

102 

                        17,5  

16 

105 

Ridabu 

99 

                        17,6  

2 

100 

Belinda 

99 

                        19,3  

3 

100 

Vinger 

98 

                        18,4  

5 

102 

Våler 

99 

                        18,6  

21 

102 

Mo 

104 

                        18,0  

10 

111 

 

Vårhvete

Helmi er tidligste sort blant vårhvetesortene. Sorten har bare vært med i verdiprøving i ett år, så vi har ikke sammenlignbare tall fra Norge. I finske sortsprøvinger er den om lag 3 dager tidligere enn Bjarne og med samme avlingsnivå. Sorten har høyt proteininnhold, men litt lavere falltall enn de andre sortene. Generelt sterk mot sykdommer, men noe svak mot mjøldogg.

Krabat er en yterik sort med 125 dager veksttid. Lite utsatt for legde. Middels resistens mot de fleste sjukdommer, men svak mot mjøldogg. Proteinklasse 3.

Caress veksttid 125 dager. Den har høyt avlingspotensiale og gode strå- og sjukdomsegenskaper, men ble hardt angrepet av mjøldogg i 2022. Middels falltallstabilitet. Klasse 3.

Mirakel er en velkjent sort med 126 dager veksttid. Svært god bakekvalitet og er eneste sort i proteinklasse 1. Sterk mot soppsjukdommer og sterk mot DON. Mirakel har et langt og relativt svakt strå, men ved riktig dyrkingsteknikk er dette håndterbart.

Betong er en meget yterik sort med 126 dager veksttid. Gode dyrkingsegenskaper med god sjukdomsresistens og god stråstyrke. Middels falltallstabilitet. Er blitt en veldig populær sort for årets sesong. Klasse 2.

Festus (GN15590) ble godkjent i 2021 og er i oppformering. Meget yterik sort med veksttid på 126 dager. Stråstiv og sterk mot de fleste sjukdommer, men litt svak mot mjøldogg. Klasse 3.

Vårhvete 

Østlandet 2020-2022 

  

  

  

  

Relativ avling (kg/da) 

 Vann% ved høst  

Sein legde (%) 

Klasse 

Zebra 

100 (548) 

                        16,2  

2 

3 

Krabat 

103 

                        16,6  

2 

3 

Mirakel 

99 

                        16,8  

20 

1 

Seniorita 

99 

                        16,2  

3 

2 

Caress 

98 

                        16,1  

1 

3 

Betong 

105 

                        16,7  

2 

2 

Festus 

108 

                        17,7  

1 

3 


Kilder: Graminor og NIBIO.

Samvirke 1 2023