16.11.2023 | Eva Olssøn

Navn: Else Margrethe Ballo 

Bosted: Tana  

Produksjon: Mjølk og kjøtt 

Verv: Distrikstrådsleder region 8  - Troms og Finnmark

-Bønder i Nord-Norge har så mye til felles og det er ekstra viktig for oss å stå sammen. Jeg har gjennom årene sett mange utfordringer i området og jobbet med disse sakene sammen med andre tillitsvalgte i regionen, sier hun.

Ballo ble tillitsvalgt som årsmøteutsending i 2010 og har siden 2014 også vært distriktsrådsleder for Troms og Finnmark.

En familiebedrift

-Mannen min og jeg kjøpte gården i 1978. Vi begynte med fire kyr hvor vi bar melka i spann og slo opp i en tank. Selv med kaldt vann i springen og utedo var vi optimister.  Vi bygde vårt første løsdriftsfjøs for melkekyr allerede i 1984, forteller hun.

-Vi er så heldige at vi har både sønn, datter og svigersønn med i samdrifta og i dag driver storfamilien løsdrift med to Delaval melkeroboter. Vi har 80 kyr og like mange ungdyr. Nytt i år er at vi har tatt i bruk Nofence og har kunne ta i bruk beiteområder i utmarka. Med samdrift over generasjonene kan bruket nyte godt av alles erfaring, kunnskap og kompetanse, sier Ballo fornøyd.

Ønsker bedre transportløsninger

-En sak vi har jobbet mye med i nord er at levering av varer må fungere bedre.  Vi har fått nytt sentrallager og varer derfra tar for lang tid før vi får dem. Her må vi få til en bedre løsning for oss i nord, understreker Ballo

Vellykket med samvirkesamlinger

Siden 2012 har Nortura og Felleskjøpet arrangert samling over to dager i Karasjok for eierne i Finnmark, den såkalte Finnmarkssamlingen. Første dag er fagdag hvor temaer har vært alt fra presisjonslandbruk til psykisk helse for bonden. Dag to er eiermøte for de respektive organisasjonene. 
  
-   Hit kommer både ledelsen og styret og er en veldig god kanal for oss for å få informasjon og formidle våre meninger. Det er få samlingspunkter for oss bønder så dette er en viktig møteplass, understreker Ballo.

Grovfôrsituasjonen i år

I Troms og Finnmark har enkelte steder hatt tørke både første og andre slått. Felleskjøpet og alle 19 tillitsvalgte i Nord-Norge møttes tidlig i oktober for å diskutere løsninger.

-Samvirke gjør at vi kan møtes og diskutere på vegne av mange. For grovfôrsituasjonen ble løsningen samarbeid mellom bønder og kraftfôrsorter tilpassa grovformangel fra Felleskjøpet, sier Ballo.  
Situasjonen ble et eksempel på nytten og verdien av samvirket.