23.09.2021 | Felleskjøpet

Dyrevelferd og dyrehelse er helt sentralt i et bærekraftig landbruk. Godt stell og omsorg for dyra har alltid vært viktig for norske bønder, og det å sørge for at dyra har det så bra som mulig er noe bonden jobber med hver eneste dag.

Dyrevelferden i Norge er på verdenstoppen, og norske husdyr er blant de friskeste i verden. Ingen andre land i verden bruker så lite antibiotika som norsk landbruk. Det er blant annet fordi vi i Norge har satt dyrevelferd høyt på dagsorden, og dermed har en veldig liten andel dyr med sårskader, infeksjoner eller andre sykdommer som trenger behandling.

Sentralt i dyrevelferd står nok og riktig fôr, om vann, luft og temperatur.

At dyra er i aktivitet, er også viktig for god dyrevelferd og dyrehelse. For unge dyr er aktivitet viktig for utviklingen av en sunn kropp. Vi snakker spesielt om beinhelse og muskulatur. For eldre dyr er aktivitet viktig for å opprettholde god helse, hindre overvekt og kjedsommelighet.

God dyrevelferd er dessuten lønnsomt og klimavennlig. Friske dyr er mer fruktbare og utnytter dessuten fôret best mulig. Det betyr mindre behov for fôr og høyere produksjon av kjøtt og melk. På den måten er god dyrevelferd også lønnsomt. Friske dyr gir vesentlig lavere klimautslipp per ku.

Bondens mentale helse har stor betydning for dyrevelferden

Prosjektet tar utgangspunkt i at hvordan bonden har det, har stor innvirkning på hvordan dyra har det. Prosjektet er et bredt initiativ i landbruket i samarbeid med Norges Bondelag, Mental Helse Ungdom, Norsk Landbruksrådgivning, Norsk Bonde ­og Småbrukarlag, Norsk Landbrukssamvirke, Norges Bygdeungdomslag, Nortura og Ruralis. Prosjektet har utviklet nettsiden godtbondevett.no, som er en nettside om psykisk helse i landbruket. Målet med nettstedet er øke oppmerksomheten og bevisstheten rundt hva som kan være med på å gjøre en forskjell i bøndenes hverdag.