Kraftfôr - norsk matproduksjon på
norske ressurser

Kraftforskolen-Logo-lav.jpg

Kraftfôr er fôr til husdyr som er spesielt utviklet for å dekke dyras behov for næringsstoffer. Fordi ulike dyr har ulike behov, har Felleskjøpet om lag 230 ulike kraftfôrslag. Noen av kraftfôrslagene har 90 prosent norske råvarer. Svin og fjørfe får bare kraftfôr, mens storfe og småfe spiser i hovedsak gras, der kraftfôr er et supplement.


Arne Hjeltnes er glad i mat og ville gjerne lære mer om hvordan norske bønder bruker kraftfôr til å produsere melk, kjøtt og egg. Han dro på besøk til noen av våre dyktige gårdbrukere, for å lære mer om kraftfôrets vei fra den norske kornåkeren til middagsbordet via fjøset.

Aktuelle artikler

Felleskjopet image
Helnorsk kraftfôr til Einars kyllinger
Det lønner seg å gi grisene mer protein
Nå tilbyr vi soyafritt kraftfôr til sau også!

Kornbonden

Storfebonden

Sauebonden

Kyllingbonden

Svinebonden

720x586 Drøvtyggere spiser mest grovfor, svin og fjørfe spiser bare kraftfor.png 720x586 Dyra spiser mest norske råvarer.png

720x586 Kraftforet inneholder mest norske råvarer.png 720x586 Kraftfor gir dyra viktige næringsstoffer.png

 

 

 

 

Betalingspartnere