Bærekraft og samfunnsansvar

1130x250-landbruk.jpg

Bærekraftig innkjøp innebærer å ha sterkt fokus på miljø, langsiktig økonomisk vekst og sosial utvikling. Leverandører til Felleskjøpet Agri skal forplikte seg til å sikre bærekraftige leveranser gjennom systematisk arbeid i hele verdikjeden.

Bærekraft

Kvalitet og Miljøsertifikater

Landbruksplast

Code of Conduct

Etisk Handel Norge

Felleskjøpet Agri er medlem av Etisk handel Norge, og har forpliktet seg til å følge medlemsforpliktelser beskrevet i deres prinsipperklæring. Dette innebærer å drive samfunnsansvarlig næringsvirksomhet som ivaretar menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø i hele verdikjeden.

Anti korrupsjon

Vi har nulltoleranse for alle former for korrupsjon. Vi vil følge gjeldende lovgivning knyttet til antikorrupsjon, og jobber aktivt for å sikre at dette ikke forekommer i våre forretningsaktiviteter.
Vi ser mange fordelene ved konkurranse, og vi vil alltid konkurrere på en rettferdig og etisk forsvarlig måte, både i forhold til konkurrenter, kunder og leverandører

Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. I tillegg skal den sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser når det kommer til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Felleskjøpet har vært medlem av og rapportert til Etisk handel Norge siden 2014. Vår siste rapport, inkludert mål for videre arbeid med aktsomhetsvurderinger i rapporteringsåret 2022, finner du her.    

Felleskjøpets retningslinjer for bærekraftig forretningspraksis finner du her

Har du ytterligere spørsmål om Felleskjøpets arbeid med aktsomhetsvurderinger, kan du sende en e-post til konserninnkjop@felleskjopet.no eller lese mer i vår Guide

 

Betalingspartnere