Meny

Kornkvalitet

Kvalitet og tester

Prisen på kornet avgjøres blant annet av falltallet, og målingen av det overlater vi til proffene, som det blir sagt i filmen.

Falltall i hvete og rug

For at hvete og rug skal avregnes som matkorn, er kravet at falltallet skal være ≥ 200 sekunder i hvete og ≥ 120 sekunder i rug .

Kornoppgjør

Det vil normalt gå ca. 14 dager fra kornlevering til avregning blir sendt. I sesongen (august og september) må en regne med noe lengre oppgjørstid, og første oppgjøret i sesongen blir vanligvis ikke avregnet før etter 20. august. Oppgjøret overføres bankkonto to dager etter at oppgjørsbrevet er sendt.

Se fullstendige oppgjørsbetingelser i kornguiden. 

Følg ditt kornoppgjør

Ved innlogging på «Min gård» vil det være mulig å følge hvor langt i avregningsprosessen det leverte partiet har kommet. Det er også mulig å hente fram tidligere kornoppgjør.

Betalingspartnere