22.02.2019 | Felleskjøpet

Små brune flekker kan repareres ved at man røsker opp i det døde gresset med ei jernrive, før du deretter sår SPIRE Plenfrø reparasjon. Frøene raker du enkelt inn i de øverste 5 mm av jorda. Når dette er utført kan du rulle over med plenrulle, eventuelt stampe med jernriva dersom det er snakk om veldig små areal. 

Reparere hele eller store deler av plenen 

Dersom plenen har fått veldig store skader, må det anlegges ny plen. Dette gjør du enkelt med følgende steg: 

  • Spa eller fres opp underlaget. 
  • Jevn overflaten med ei jernrive før du sår SPIRE Plenfrø Villa. Villablandingen gir en vakker og varig plen og foretrekkes der større flater skal fornyes. 
  • Etter såing og litt lett raking, ruller du over arealet med plenrulle for å sikre god kontakt mellom frø og jord. 

Årsaker til brun plen 

Brune flekker i plen om våren kan ha flere årsaker. Det kan skyldes en vanskelig vinter med dårlige vilkår for overvintring: for mye vann som blir stående i små søkk og dumper i lange perioder, eller at det har ligget et isdekke på plenen når vårsola begynner å få tak. Slike flekker kan repareres med SPIRE Plenfrø Reparasjon på samme måte som tørkeflekker. For å få et varig godt resultat bør det også fylles jord i hullene, slik at terrenget blir jevnt. Dermed kan du også unngå problemet med stående vann i fremtiden. 

Riktig mengde vann – på riktig tidspunkt 

Frøet må ta opp vann for å kunne spire. Ikke vann før du sår, det vil nemlig gjøre at jorda blir klinete å arbeide med. 

En lett vanning etter at frøet har kommet i jorda kan være bra, men kraftig vanning kan derimot vaske vekk frøet. 

Vann ofte med små mengder til å begynne med. Senere kan du øke mengdene og avstanden mellom vanningene slik at røttene stimuleres til å vokse nedover i jorda og finne vann der. Unngå «skvettvanning», altså at du ikke vanner nok. Det kan gi deg en plen som er utsatt for tørkeskader. 

Soppangrep i plenen 

Brune flekker kan også skyldes angrep av ulike sopper. Slike flekker kan ofte være nesten hvite, gjerne med et rosaskjær når snøen går. 

I de fleste tilfellene er ikke plantene døde, men vil komme seg etter hvert. For å sette fart på vekstprosessen anbefaler vi å rake over slike flekker og fjerne dødt gress. Det vil gi gresset rikelig med lys og gode vekstforhold.