03.01.2022 | Felleskjøpet

Fra 2020 til 2021 økte Felleskjøpet volumet av kraftfôr til hobbyhøns med nesten 400 tonn. Et grovt anslag tilsier at denne økningen mettet rundt 10 000 flere hobbyhøner i 2021 sammenlignet med året før. Alt kraftfôr til hobbyhøns som Felleskjøpet selger metter om lag 175.000 hobbyhøner og -haner i Norge. Hobbyhøns har vært i vinden i flere år og Felleskjøpet har doblet sin omsetning på kraftfôr til hobbyhøns fra 2016 til 2021.

- Hobbyhøns er tydelig mer populært enn noen gang. Mange ser nok nytten i å kombinere matauken i form av eggene hønene legger, og det faktum at hobbyhøns kan være tamme kjæledyr også, sier produktsjef Idun Rosenfeld i Felleskjøpet Agri.

Pandemi-effekt

Hun merker at det har vært en spesielt sterk økning etter pandemien kom i mars 2020. Mange valgte å skaffe nye kjæledyr, og mange valgte høner til hagen, selv om portforbudet på grunn av fugleinfluensa har lagt en demper på gleden for de som helst ville hatt sine høns løse på tunet.
På Facebook har gruppa «Høner i hagen» over 27.000 medlemmer

Barna ut – hønene inn

På Nordstrand i Oslo bor Christin Nordahl sammen med ektemannen. Da de to voksne barna flyttet ut for tre år siden, valgte Christin å omgjøre den gamle lekestua til hønsehus.

- Jeg har alltid vært glad i dyr, og andre i familien har også høner. Jeg koser meg masse med hønene, og i tillegg gir de oss egg hver dag. Tre år med høner har vært tre veldig gode år, sier Nordahl.

Selv om det er kaldt ute, har de seks hønene på Nordstrand det godt inne i den ombygde lekestua. Utenfor går hønene i et overbygd, inngjerdet område.

Utvider i 2022

Våren 2020 lanserte Felleskjøpet den nye fôrserien Fryd. Varianten Fryd Egg har hatt en sterk vekst i 2021, og i løpet av året har det blitt solgt 20-kilossekker av dette fôret for nesten 25 millioner kroner ut av Felleskjøpets butikker fra nord til sør i Norge. Dermed står dette fôret for over halvparten av kraftfôret som selges til hobbyhøns fra Felleskjøpet. Den nye premiumvarianten Fryd Gullkorn har også raskt funnet sin plass i norske hønsehus.

I tillegg til kraftfôret har også Felleskjøpet et bredt utvalg av tilbehør til hobbyhøns – alt fra drikkebøtter, fôrtrau til eggbrett og fotringer. Idun Rosenfeld forteller at Felleskjøpet vil utvide sortimentet og satsingen på hobbyhøns i 2022.

- I nytt sortiment til våren kommer blant annet fôr- og drikkekar til hobbyhøns laget av resirkulert materiale og småskala rugemaskiner. Vi ønsker å tilby hobbyhønseieren «det bonden kan», men tilpasset hobbyhøns og hobbyhønseierens behov, sier produktsjef Idun Rosenfeld.

720x480 Fryd-sekker og høner.jpg
GODT UTVALG: Fryd-serien til Felleskjøpet inneholder flere alternativer til hobbyfjørfe. Disse kan også kombineres for å tilpasses nøyaktig til flokken.