04.06.2021 | Felleskjøpet

Felleskjøpet Agri er med sine 11 fabrikker, 104 butikker og 40 verksteder ett av de viktigste selskapene for varer, tjenester og service til den norske bonden. Hamar-regionen er et av områdene hvor vi har størst virksomhet med kornmottak og kraftfôrfabrikk på Stange, og en stor avdeling i Hamar. Nå utvides satsningen ytterligere med nytt verksted på 1500 kvadratmeter.  

– Vi har rett og slett kapasitetsproblemer på verkstedet vårt i Hamar. Det er det nest største verkstedet vårt målt i omsetning, og det til tross for at verkstedhallen er ganske liten. Dette skal vi nå gjøre noe med og vil det neste året investere over 50 millioner kroner i et helt nytt bygg. Dette kommer kundene til å merke, og ikke minst våre ansatte som får et topp moderne verksted hvor de kan skru John Deere og alle andre maskiner og redskaper, sier Frode Dahl, maskindirektør i Felleskjøpet Agri. 

Med et grunnareal på 1500 kvadratmeter og opp mot 20 «skruplasser» i den nye verkstedhallen vil servicegraden til kundene bli bedre. Større areal og moderne utstyr vil også bedre helse, miljø og sikkerhet for de ansatte. Dagens verksted vil gjøres om til maskinutstillingshall når det nye verkstedet står klart.  

Planlagt åpning i mars 2022 

Det er Felleskjøpets eget eiendomsselskap, Agri Eiendom AS, som er byggherre i prosjektet. Anbud på jobben har vært ute og Agri Eiendom er nå i sluttforhandlinger med entreprenør. Byggestart avhenger av de siste godkjenningene fra kommunen.  

– Behovet for et større verksted på Hamar er et prosjekt vi har jobbet lenge med internt i Felleskjøpet. Nå er prosjektet godkjent av vårt styre og vi avventer de siste avklaringene fra kommunen før vi starter arbeidene. Dette er en betydelig investering fra vår side, og en stor satsing som bøndene i innlandet og våre ansatte vil nyte godt av i mange år fremover, sier Henrik Krogh, daglig leder i Agri Eiendom. 

Dersom planlagt byggestart overholdes vil det nye verkstedet være klart til åpning i månedsskiftet mars/april 2022.