12.10.2021 | Felleskjopet

Inneværende år har globale gjødselpriser steget kraftig i takt med sterk etterspørsel i det internasjonale gjødselmarkedet og økte råvarepriser. En betydelig del av ammoniakkproduksjonen i Europa er stengt ned som følge av at prisen på naturgass har eskalert. Dette får følger for produksjon av nitrogenholdig mineralgjødsel.  Europeiske gjødselprodusenter tar nå sterkere styring på når varer blir levert til ulike markeder.

Felleskjøpet Agri har derfor besluttet midlertidig stans i salg av mineralgjødsel. I perioden fram mot nyttår konsentrerer vi oss om å levere det vi har solgt.

Felleskjøpet vil gjenoppta salg av gjødsel når situasjonen rundt pris og produksjon har stabilisert seg.

Yara forsikrer Felleskjøpet Agri om at de vil prioritere norsk marked, og at norske bønder vil få den gjødsla som trengs til vekstsesongen 2022.