02.06.2021 | Felleskjøpet

Prisen på Fullgjødsel settes opp med virkning fra 2. juni. Prisøkningen reflekterer endringer i internasjonale priser siden nyttår. Gunstige verdensmarkedspriser på landbruksprodukter har økt etterspørselen etter gjødsel, og trekker prisene opp. Gjødsel har lave marginer og prisendringene påvirker ikke Felleskjøpets marginer på produktene.

Må hindre ubalanse i det norske markedet

Prisoppgangen sikrer tilgangen til gjødsel ut slutten av inneværende gjødselsår for bønder som har behov for Fullgjødsel til andreslåtten. Felleskjøpet har et ansvar for at det ikke oppstår hamstring av varer. Dette kan i verste fall gå ut over matproduksjonen på sikt.

Ved overgangen til ny gjødselsesong forhandles det som vanlig fram nye innkjøpspriser på Fullgjødsel i juni med virkning fra 1. juli. Innkjøpsprisene på nitrogengjødsel forhandles hver måned med Yara, og de er endret månedlig siden nyttår. Prisene på nitrogengjødsel er tilnærmet uendret fra mai.

Kunder som allerede har kjøpt og bestilt gjødsel til avtalte priser, vil få disse levert som normalt. Alle som bestiller gjødsel fra 2. juni må forholde seg til de justerte prisene.

Kontakt vår kundeservice for bestillinger.