01.07.2022 |

Det vil heller ikke få betydning for det juridiske rundt garanti og reklamasjon for disse prosjektene. Bakgrunnen for denne oppsigelsen er at Fjøssystemer kjøper opp Steinar Myhre AS.

– Felleskjøpet har flere samarbeidspartnere rundt om i landet, som sammen med Felleskjøpet ønsker å realisere kunders byggeprosjekter. At en av våre samarbeidspartnere nå er kjøpt opp, er noe vi må forholde oss til og finne nye løsninger, sier Erik Bakk, forretningsområdesjef I-Mek.

Vi oppfordrer kunder til å ta kontakt med sin I-Mek-selger dersom de har spørsmål knyttet til sitt prosjekt.