0

Bærekraftig landbruk

Mat til en voksende verdensbefolkning

I følge FN må vi øke matproduksjonen i verden med hele 70 prosent frem mot 2050. Vi må med andre ord produsere mer mat de neste 40 årene enn vi har gjort de siste 6000 årene. 

kornåker i bygdelandskap

Det innebærer en stor oppgave for verdens matindustri som må lykkes med å skaffe befolkningen nok og riktig mat, samtidig som den totale miljøbelastningen blir så liten som mulig. Arbeidet med å sikre en bærekraftig produksjon av mat til en stadig økende befolkning er et felles ansvar der Norge må bidra. 

Felleskjøpet jobber for et bærekraftig jordbruk som gir gode løsninger både for bonden og samfunnet. Vi er, og skal være, ledende på bærekraftig produksjon. Vi stiller, og skal stille, strenge krav til råvarene vi importerer, slik at vi kan produsere trygg, sikker og sunn mat i Norge. 

Bruk av soya i norsk landbruk av Felleskjøpet Bruk av soya i norsk landbruk

Det er nå sterkt fokus på avskoging til landbruksformål i Brasil, og dermed også soyaimporten til Norge. Felleskjøpet arbeider for å bli selvforsynt på protein, men vi er fortsatt avhengig av importert proteinråvare. ... Les mer

Felleskjøpet lanserer oksekraftfôr uten soya og palmeolje Felleskjøpet lanserer oksekraftfôr uten soya og palmeolje

Felleskjøpet lanserer kraftfôrblandingen Formel Linnea Biff. Den inneholder verken soya eller palmeolje og kan brukes til framfôring av både NRF- og kjøttfeokser. ... Les mer

Godt og bærekraftig fôr til norske husdyr Godt og bærekraftig fôr til norske husdyr

Norske kuer, griser, sauer og høner er blant verdens friskeste husdyr. Felleskjøpet produserer Norges mest solgte dyrefôr og våre mange fôrslag er skreddersydd til dyrenes ulike behov i et moderne landbruk. ... Les mer

Fakta om Soya Fakta om Soya

Soyabønner er en av verdens viktigste proteinkilder for både mennesker og dyr. Norske husdyr er avhengige av denne proteinkilden i sitt fôr sammen med godt grovfôr. Felleskjøpet bruker kun bærekraftig produserte soyaprodukter i sin produksjon. ... Les mer

Matproduksjonens utfordringer Matproduksjonens utfordringer

Ingen næring er mer avhengig av naturgitte forhold enn jordbruk. Samtidig er det et faktum at mat ikke kan produseres uten innvirkning på natur, miljø og klima. Matproduksjon er en balansegang mellom krav til utbytte og hensyn til miljøpåvirkning. ... Les mer

Forsker på fremtidens råvarer Forsker på fremtidens råvarer

Gjennom Felleskjøpet Fôrutvikling, som er Norges fremste miljø innen fôr og fôring av produksjonsdyr og kjæledyr, driver Felleskjøpet et omfattende forsknings- og utviklingsarbeid. ... Les mer

Mest norske råvarer Mest norske råvarer

Felleskjøpet bruker mest mulig norske råvarer i kraftfôret fordi det totalt sett er mest lønnsomt for norsk jordbruk, bidrar til høyere selvforsyning av norsk mat og gir forbrukerne trygge og gode produkter. ... Les mer

Soya i kraftfôr Soya i kraftfôr

Vi er avhengige av å importere det meste av proteinråvarene som brukes i kraftfôr til husdyr, og i Norge bruker vi i hovedsak soya og raps. Nesten 90 prosent av soyaproduktene importeres fra Brasil, mens resten kommer fra Canada. ... Les mer

Palmeolje – bærekraftige råvarer Palmeolje – bærekraftige råvarer

Felleskjøpet bruker biprodukter av palmeolje i visse kraftfôrblandinger, først og fremst til høytytende melkekuer og andre drøvtyggere som sau og geit. ... Les mer

Fett fra palmeolje og ernæring Fett fra palmeolje og ernæring

Fôring har innvirkning på kvaliteten på husdyrproduktene vi spiser. Fett som brukes som viktig næringsstoff i kraftfôret vil generelt også finnes igjen i kjøtt, melk og egg. ... Les mer

Legg til snarvei på hjemskjerm?