1130x470 Banner Økologisk.jpg

Økologisk

Natura er Felleskjøpets merkenavn for økologiske produkter til bønder som driver med husdyr og jordbruk. Naturas sortiment er tilpasset regelverket som til enhver tid gjelder for økologisk drift. Det er lagt vekt på at Natura-sortimentet enkelt skal kunne kombineres med gårdens ressurser. Det er Mattilsynet som har ansvar for å forbedre og gjennomføre regelverksprosessen, samt ansvar for tolkning av regelverket i alle økologisk produksjon. Mattilsynet har delegert myndigheten til å føre tilsyn og fatte enkeltvedtak til Debio.

 

Økologisk - velg riktig kraftfôr til dine økologiske fjørfe

Aktuelle artikler om fjørfe

Oppvarming til halv flis
Nytt øko-regelverk
En god start
2021 ble hønas år
Biosikkerhet i fjørfehus
Er du klar for den varme årstiden?
Kraftfôr - norsk korn til norske husdyr
Helnorsk kraftfôr til Einars kyllinger
Mer bekymra for fugleinfluensa enn for covid-19
Felleskjøpet utvider Kromat Verpetrivsel sortimentet med Supergul

Betalingspartnere