Drøvtygger

Aktuelle artikler

Nytt og bedre kraftfôr - relansering av Formel Kalv
God støtte i fôrplanlegginga
Gjør støttefôring på beite enklere
Følger fjellet
Har du kontroll på grovfôret til kjeinga?
Fôring av søyer ved begrenset tilgang av grovfôr eller bruk av halm
Slik fôrer du ammekua i vinter
Fem tips for en vellykket beitesesong
Kvalitetslam til rett tid gir god økonomi
Camilla satser på ammeku
Tiltak ved grovfôrmangel
Pluss Lambert gir topp resultat
Formel Lam nå tilgjengelig både i vår- og høstresept
Formel Profet Beite – kraftfôr for økt mjølkefett i beitesesongen
Utvikler kraftfôr tilpasset grovfôret ditt

Betalingspartnere