På grunn av tørkesituasjonen vi opplevde i sommer, bestemte Tine, Nortura og Felleskjøpet Agri å importere 30 000 rundballer fra Island, som et tiltak for å sikre nok grovfôr til vinteren. For samvirkeorganisasjonene var det viktig å kunne tilby et sikkert fôr av god kvalitet til besetninger som manglet mye grovfôr. Heldigvis har situasjonen bedret seg hos mange med gode avlinger på andre og tredje slått. Men for besetninger som mangler nok fôr fram til neste sommer kan grovfôr fra Island være et godt alternativ, også økonomisk.

Rimeligere enn forventet

Tidligere opererte vi med en pris på 6,40 kr per FEm, men nye analyser på dette fôret viser energiinnhold og tørrstoffinnhold tilsvarende en FEm-pris på ca. 5,70 kr.

Grovfôret fra Island holder god kvalitet og har et høgt energiinnhold/moderat til lågt fiberinnhold. Dette fôret vil derfor egne seg best som supplering sammen med eget dyrket grovfôr eller gitt etter appetitt.

Grovfôrverdier

Pris per rundball

Prisen per rundball er 1730 kr + mva. Prisen inkluderer frakt hjem til din gård. Analysene fra den første båtlasten viser et gjennomsnittlig tørrstoff innhold på 57% og et energiinnhold på 0,90 FEm/Kg TS. Tabellen viser at dette er et godt alternativ som grovfôrkilde for å sikre at du kommer deg gjennom vinteren med nok grovfôr.

Slik bestiller du

Grovfôret kan du bestille direkte på nett, eller via vår kundetjeneste på 72 50 50 50. Vi ønsker at det bestilles hele vogntog for å få en effektiv logistikk. Vi kan også dele opp fakturaen hvis du går sammen med naboer om et vogntog og dere organiserer en leveringsadresse.