0

Alle artikler om kraftfôr til drøvtyggere

Det er behov for mer mjølk i markedet – kan du gi mer gass? Det er behov for mer mjølk i markedet – kan du gi mer gass?

Tine signaliserer stort behov for mjølk og enkle grep kan øke mjølkeleveransene i tida fremover. Økte mjølkeleveranser vil også styrke økonomien. Har du mulighet til å øke produksjonen av mjølk i din besetning? ... Les mer

Tiltak for mangel på grovfòr Tiltak for mangel på grovfòr

Årets grovfôrsesong har vært varierende, enkelte områder fra Trøndelag og nordover melder om reduserte avlinger. En snørik vinter og sein vår har gitt redusert 1. slått. ... Les mer

Felleskjøpet lanserer nytt norskbasert kraftfôr: Formel Linnea Biff Felleskjøpet lanserer nytt norskbasert kraftfôr: Formel Linnea Biff

Formel Linnea-serien består av kraftfôrblandinger med høg norsk -andel råvarer og uten soya, - og palmeprodukter. Felleskjøpet lanserer nå et nytt medlem i denne kraftfôrserien: Formel Linnea Biff. ... Les mer

Felleskjøpet lanserer oksekraftfôr uten soya og palmeolje Felleskjøpet lanserer oksekraftfôr uten soya og palmeolje

Felleskjøpet lanserer kraftfôrblandingen Formel Linnea Biff. Den inneholder verken soya eller palmeolje og kan brukes til framfôring av både NRF- og kjøttfeokser. ... Les mer

Soyafritt kraftfôr for høy ytelse Soyafritt kraftfôr for høy ytelse

Med Formel Linnea Ekstra lanserer Felleskjøpet en kraftfôrblanding uten soya og palmefett for bønder som både vil ha høy avdrått og høy norskandel. ... Les mer

Lar kalven gå med kua to uker Lar kalven gå med kua to uker

Det føltes helt feil å skille ku og kalv rett etter kalving, syntes Hedvig Lien og Henning Bergersen. Nå har de funnet en dieløsning som fungerer for både dyr og mennesker. ... Les mer

Fôrformidling Fôrformidling

I Min gård finner du Felleskjøpets fôrformidlingstjeneste for formidling av kontakt mellom norske fôrprodusenter som har grovfôr til salgs, og husdyrprodusenter som trenger å kjøpe grovfôr. ... Les mer

Gode resultater med Formel Biff Kompakt Gode resultater med Formel Biff Kompakt

Har du godt og rikelig med grovfôr, kan Formel Biff Kompakt være et bedre alternativ til oksene enn Formel Biff, sier fagsjef Ann-Lisbeth Lieng. ... Les mer

Framgang med fôrrådgivning Framgang med fôrrådgivning

– Vi er ikke alltid enige, men det er jo det som gir framgang, sier Sjule om dialogen han har med fôrrådgiverne i Felleskjøpet. ... Les mer

- Sjaak er en innovatør som utfordrer oss - Sjaak er en innovatør som utfordrer oss

– Sjaak kan mye om fôring, spør etter råvarer vi ikke er vant med og setter oss på prøve. Det er spennende. Den utfordringen tar vi, sier fagsjef for drøvtyggerfôr i Felleskjøpet, Øystein Haga Kaldahl. ... Les mer

Rett fôrmiddelvurdering gir økt lønnsomhet Rett fôrmiddelvurdering gir økt lønnsomhet

Med et redusert behov for mjølk i 2020 vil inntektene på de fleste mjølkebruk reduseres. De faste kostnadene knytta til produksjonen vil være de samme og en er derfor nødt til å redusere de variable kostnadene for å opprettholde lønnsomheten i drifta. ... Les mer

Bra resultat med Pluss Ammeku, Vomstabil og Kalvepasta Bra resultat med Pluss Ammeku, Vomstabil og Kalvepasta

– Vi har fine dyr, gode resultat og er nøgde med Felleskjøpets tilskuddsfôr, seier Hans Anders Stensrød i Siljan. ... Les mer

Allsidige tilskuddsfôr sikrer god helse og trivsel på dyra Allsidige tilskuddsfôr sikrer god helse og trivsel på dyra

Gras inneholder for lite av viktige mineraler som dyra trenger. Det er behov for å gi mineral- og vitamintilskudd ved bruk av mindre enn fem kilo kraftfôr per ku per dag og mindre enn en halv kilo kraftfôr per sau per dag. ... Les mer

Guide for økologiske korn- og husdyrbønder Guide for økologiske korn- og husdyrbønder

Vår Naturabrosjyre er en guide for økologiske korn- og husdyrprodusenter som inneholder informasjon om bl.a. fôring, dyrking, innendørsmekanisering, maskiner og redskap tilpasset økologisk drift. ... Les mer

Med kalvens velferd i fokus Med kalvens velferd i fokus

Å gi kalven en god start legger til rette for god tilvekst og ytelse seinere i livet. En del av god kalvevelferd er å få dekket ernæringsmessig behov på best mulig måte, slik at både krav til regelverk dekkes og resultat optimaliseres. ... Les mer

Hvordan opprettholde høg fettprosent på beite? Hvordan opprettholde høg fettprosent på beite?

Beiteperioden er ofte en utfordrende tid for å opprettholde en ønsket fettprosent. Valg av fôringsstrategi med rett tilleggsfôr og kraftfôrtype vil kunne hjelpe deg med å unngå fett-trek, og i stedet får en gevinst i form av økt fettbetaling. ... Les mer

Endre fôringsstrategien - fokus på tørrstoffinnhold i mjølka Endre fôringsstrategien - fokus på tørrstoffinnhold i mjølka

Fiberrike kraftfôrløsninger har sikret en høg mjølkeproduksjon gjennom vinteren. Mange har god kontroll på kvotefyllingen for 2019, og bør legge vekt på tørrstoffinnholdet framfor mjølkemengde i tida framover. ... Les mer

Høgt innhold av fett og protein i mjølka lønner seg Høgt innhold av fett og protein i mjølka lønner seg

Meieriene gir pristillegg for økt fett- og proteininnholdet i mjølka. Pristillegget per liter mjølk er gitt per tidels prosent for både fett og protein over henholdsvis 4,0 og 3,2 prosentpoeng. ... Les mer

Ta kontroll på fôringa med grovfôrprøver Ta kontroll på fôringa med grovfôrprøver

For å kunne effektivisere mjølkeproduksjonen må en vite hva fôrrasjonen til kua inneholder. Ettersom halvparten av fôrrasjonen til mjølkekua i et normalår består av grovfôr, er grovfôrkvaliteten helt avgjørende. ... Les mer

Serverer du dyra et varmt måltid? Serverer du dyra et varmt måltid?

Når ute temperaturen øker er det mange som opplever utfordringer ved at fullfôret går varmt. Ensil Fullfôr vil med sitt høye innhold av propionsyre utsette denne prosessen. Mange har sett at fôropptaket øker umiddelbart ved tilsetning. ... Les mer

Praktiske tips før førsteslått Praktiske tips før førsteslått

Førsteslått nærmer seg mange steder. Denne er for de aller fleste husdyrbrukere den viktigste slåtten og den som legger premissene for svært mye av hva man oppnår resten av året. Det er derfor mange ting som må huskes på. ... Les mer

Tidlig beiteslipp for optimal utnyttelse av beiter Tidlig beiteslipp for optimal utnyttelse av beiter

Med lave grovfôrbeholdninger er en tidlig start på beitesesongen kanskje mer aktuelt enn noen gang. Et tidlig beiteslipp vil gi økt fôropptak, reduserte fôrkostnader og vil med god planlegging samtidig kunne legge grunnlaget for tidenes beitesommer. ... Les mer

Formelfjøset er klart for bruk Formelfjøset er klart for bruk

Formelfjøset i Rogaland, Europas mest moderne forsøksfjøs, har åpnet og er klart for oppstart av avanserte forsøk. Formelfjøset på Klepp skal bidra til å optimalisere fôring av dine mjølkekyr i eget fjøs. ... Les mer

Husk mineraler til husdyra på beite Husk mineraler til husdyra på beite

Dyra trenger mineral- og vitamintilskudd i beitesesongen for å sikre god tilvekst, god melkeytelse og god helse. Det et spesielt selen, magnesium , kopper og salt det kan bli for lite av på beite. ... Les mer

Bærekraftfôr kutter utslipp tilsvarende 100 000 biler Bærekraftfôr kutter utslipp tilsvarende 100 000 biler

Felleskjøpets nye bærekraftfôr reduserer de årlige klimautslippene fra norske husdyr med 130-140 000 tonn CO2-ekvivaltenter. Det er like mye som utslippene fra 100 000 personbiler med fossilt drivstoff. ... Les mer

Hvorfor skal du gi tilskuddsfôr? Hvorfor skal du gi tilskuddsfôr?

Et allsidig tilskuddsfôr sikrer at dyra får nok av alle nødvendige mineraler og vitaminer. Tilskuddsfôr gir økt tilvekst og god produksjon , trivsel og helse. Felleskjøpet har flere varianter med tilskuddsfôr for aktuelle husdyrgrupper. ... Les mer

Fôring av søya inn mot lamming Fôring av søya inn mot lamming

Høgdrektighetsperioden til søya setter store krav til fôrets energiinnhold. De siste seks ukene i drektigheten øker energibehovet kraftig samtidig som grovfôropptaket ikke er på topp. Dette setter strenge krav til fôrets sammensetning. ... Les mer

Felleskjøpet investerer i norske mjølkeprodusenter! Felleskjøpet investerer i norske mjølkeprodusenter!

Den 28. mars 2019 er det offisiell åpning av det nye Formelfjøset på Felleskjøpet forsøksgard på Klepp i Rogaland. Det nye fjøset vil være av de mest moderne forsøksfjøsene til mjølkeku i Europa. Fjøset vil være på 2000m² og inneholde to mjølkeroboter. ... Les mer

Forberedelse til vårkalving Forberedelse til vårkalving

Våren er enda et stykke unna, men mange nærmer seg kalvingsperioden. Med fjorårets grovfôrsesong i tankene er det svært viktig å gjøre gode forberedelser før kalvinga starter. ... Les mer

Økologisk melk i Nord-Troms Økologisk melk i Nord-Troms

Ved Reisa-elvas bredder i Nord-Troms driver Isabel Kanutte Vangen med økologisk melkeproduksjon. Med fast jobb som sykepleier i tillegg har hun nok å henge fingrene i. ... Les mer

Gi geita og sauen halm Gi geita og sauen halm

Ammoniakkbehandlet halm til sau var mer vanlig på 1980- og 90-tallet. Når grovfôravlingene svikter må vi ta i bruk gamle fôringsråd med halm til sau og geit. ... Les mer

Hvordan fôre sauen med redusert grovfôr? Hvordan fôre sauen med redusert grovfôr?

Mange produsenter har mindre grovfôr enn normalt denne sesongen. «Hvilke kraftfôrslag er riktig, og hvor mye behøver søya mi?» er spørsmål mange stiller seg i disse dager. ... Les mer

FORMEL kraftfôr - Vi kaller det bærekraftfôr FORMEL kraftfôr - Vi kaller det bærekraftfôr

Metanproduksjonen i vomma er en energikrevende prosess for husdyra og utgjør en stor del av klimautslippet fra landbruket. Fra mars 2018 har Felleskjøpet tilbudt FORMEL kraftfôr som reduserer metanutslipp med inntil 20 prosent hos drøvtyggere. ... Les mer

Behov for tilskuddsfôr ved lave grovfôrmengder Behov for tilskuddsfôr ved lave grovfôrmengder

Ved bruk av mindre mengder grovfôr og ved økt andel halm sammenliknet med normalfôring, vil det lett bli tilført for lite mineraler og vitaminer. ... Les mer

Torv - et godt strøalternativ til halm Torv - et godt strøalternativ til halm

Når halmen må nyttes til fôr, er torv et fremragende alternativ som strø. ... Les mer

Fôrplaner med restriktiv fôring med grovfôr til ammeku og okser Fôrplaner med restriktiv fôring med grovfôr til ammeku og okser

Vi får flere henvendelser fra kunder som har lite grovfôr i år. Her kommer noen eksempler på hvordan man kan løse fôring for ammeku og okser. [23.07.2018] ... Les mer

Fôrsituasjonen - Bra at Felleskjøpet er på banen Fôrsituasjonen - Bra at Felleskjøpet er på banen

– Det er veldig bra at Felleskjøpet er på banen og tar ansvar, sier Inger Elisabeth Holen og Ove Skogstad. ... Les mer

Når avlingen svikter Når avlingen svikter

Planlegg innefôringssesongen tidlig. En god plan krever god oversikt over tilgjengelig fôr. I tillegg til antall baller eller kubikk er det nødvendig å vite tørrstoff-% på avlingen og vekt på ballene. ... Les mer

Lykkes du med rekruttering? Lykkes du med rekruttering?

Anbefalingene for rekruttering i ammekuproduksjonen er å få kvigekalven klar til kalving ved 24 måneders alder. Likevel viser storfekjøttkontrollen at snittet for innkalvingsalder var 26,4 måneder i Norge for 2016. ... Les mer

Utnytter du kalvens tilvekstpotensiale? Utnytter du kalvens tilvekstpotensiale?

Enkelte produsenter lykkes bedre med kalvestellet enn andre. Store forskjeller i forholdet mellom vekt og alder og innad i buskaper ved levering viser at mange ikke utnytter kalvens tilvekstpotensiale. ... Les mer

Har spart 20 tonn kraftfôr på ett år Har spart 20 tonn kraftfôr på ett år

Melkeprodusent Pål-Lasse Torstad på Lesja er meget fornøyd. For et års tid siden utvidet han melkeroboten fra DeLaval med BCS holdkamera, og har spart 20 tonn kraftfôr på ett år. ... Les mer

95 prosent av kornet i kraftfôret er norsk 95 prosent av kornet i kraftfôret er norsk

Norsk korn utgjør nå 95 prosent av kornråvarene som kan produseres i Norge i Felleskjøpets kraftfôr. Skal det bli plass til enda mer, må vi dyrke mer fôrhvete og mindre havre, og den ernæringsmessige og hygieniske kvaliteten må opp. ... Les mer

95 prosent av kornet i kraftfôret er norsk 95 prosent av kornet i kraftfôret er norsk

Norsk korn utgjør nå 95 prosent av kornråvarene som kan produseres i Norge i Felleskjøpets kraftfôr. Skal det bli plass til enda mer, må vi dyrke mer fôrhvete og mindre havre, og den ernæringsmessige og hygieniske kvaliteten må opp. ... Les mer

Relansering av melkeerstatning med norsk råvare Relansering av melkeerstatning med norsk råvare

Felleskjøpet relanserer Pluss Kavat og Pluss Rustik under navnene Pluss Stjerna og Pluss Rosa. Disse produktene leveres nå med en andel av norsk melkepulver, men med samme næringsinnhold som før. ... Les mer

Gir økt fôreffektivitet og reduserer klimagassutslipp Gir økt fôreffektivitet og reduserer klimagassutslipp

Nå gjør vi den anerkjente FORMEL Biff-serien vår enda bedre. Agolin Ruminant består av utvalgte essensielle oljer som i forsøk har redusert produksjonen av metangasser med 15-20 %. Fra 1. september blir dette tilsatt våre resepter på FORMEL Biff. [2017] ... Les mer

Hvordan bruker du fullfôrvogna di? Hvordan bruker du fullfôrvogna di?

Det er stadig flere som investerer i fullfôrvogn. Mange bruker vogna kun som en grovfôrmikser for å blande ulike partier grovfôr. Andre tilsetter både kraftfôr, mineraler og alternative fôrmidler i sin miks. Hva passer for deg? ... Les mer

Brosjyrer Brosjyrer

Her er en oversikt over våre nedlastbare og digitale brosjyrer for kraftfôr og tilskuddsfôr. ... Les mer

Satser på økologisk kraftfôr Satser på økologisk kraftfôr

(17.03.2017) Felleskjøpet Agri fortsetter satsingen på økologisk korn- og kraftforproduksjon. Dette gjennom blant annet samarbeidsprosjekter med Tine og Rema som krever økt økologisk kornproduksjon, samt åpning av tre nye økologiske mottak til høsten. ... Les mer

God start gir grunnlag for bedre slakteklasse God start gir grunnlag for bedre slakteklasse

Etter endring av kvalitetstillegget på storfe, lønner det seg enda bedre med å få oksene opp i O+. ... Les mer

På tide å revurdere kraftfôrblanding? På tide å revurdere kraftfôrblanding?

Kraftfôrvalg handler blant annet om ytelsesnivå, mjølkekvoter og grovfôrkvalitet. Men for mange handler det også om gammel vane. Felleskjøpet jobber for å bedre bondens økonomi, og setter nå fokus på en aktuell blanding for mange, FORMEL Energi Basis. ... Les mer

Velg riktig tilskuddsfôr til geita i tørrperioden Velg riktig tilskuddsfôr til geita i tørrperioden

Mange geitbønder har nå mjølkefri. Denne perioden er viktig for geita både med tanke på å forberede seg på kjeinga og en ny laktasjon. Juret trenger også denne kvileperioden for å starte den nye laktasjonen med et friskt jur. ... Les mer

Nytt fôrvurderingssystem for drøvtyggere Nytt fôrvurderingssystem for drøvtyggere

Felleskjøpet innfører et nytt fôrvurderingssystem for drøvtyggere. Det kalles E-dairy-systemet, og er utviklet ved Schothorst Feed Research i Nederland. [25.11.2016] ... Les mer

Felleskjøpet og TINE med nyskapende økomelkprosjekt Felleskjøpet og TINE med nyskapende økomelkprosjekt

Felleskjøpet Agri og TINE går nå sammen om å etablere et pilotprosjekt der det skal produseres mellom 8 og 9 millioner liter økologisk melk i Østfold basert på et økofôr med nærmere 100 prosent norske råvarer.   ... Les mer

Evig forbedringsprosess Evig forbedringsprosess

Utviklingen av Felleskjøpets kraftfôr er en intensiv og evig forbedringsprosess. Her gir ekspertene i Felleskjøpet Fôrutvikling et innblikk i hva som styrer utviklingen og viktige forbedringer den siste tida. ... Les mer

Kraftfôr – myter og fakta Kraftfôr – myter og fakta

Norske kuer spiser mest norsk gras og norsk korn. Grisene spiser også mest norsk og i kraftfôret er tre fjerdedeler norsk korn. Menyen til verpehøns og kyllinger består av omlag halvparten norske og halvparten importerte råvarer. ... Les mer

Gode råd gir gode resultater Gode råd gir gode resultater

Bonden er Felleskjøpets viktigste kunde. Derfor er vi opptatt av at bonden skal lykkes og oppnå resultater på gården. Vårt mål er å være den beste rådgiveren for bonden, uavhengig av driftsform. Les mer om hva vi kan bidra med. ... Les mer

Sur vom gir mindre mjølk i tanken Sur vom gir mindre mjølk i tanken

Hvert måltid kua eter fører til økt syreproduksjon i vomma. Gjæring av karbohydrater frigir fettsyrer som igjen vil redusere vom-pH. Ved pH over 6,0 fungerer vomma optimalt, men faller verdien under 5,5 får vi sur vom. ... Les mer

Mineralbolus til storfe på beite Mineralbolus til storfe på beite

Pluss Bolus Storfe gir dyra tilførsel av selen, kopper og flere viktige mikromineraler. Beitegraset inneholder ikke nok selen i forhold til dyras behov . ... Les mer

Hjelp sjåførene fram til kraftfôrsiloen! Hjelp sjåførene fram til kraftfôrsiloen!

Felleskjøpet Agri dekker et langstrakt geografisk område med mange ulike og skiftende vær- og føreforhold. Gjennom året møter sjåførene et spenn av utfordringer, og her er din hjelp uvurderlig. ... Les mer

Felleskjøpets arbeid mot soppgifter i korn Felleskjøpets arbeid mot soppgifter i korn

Felleskjøpet utøver en omfattende kontroll og analyse for å sikre våre kunder et kraftfôr som gir dyrene best mulig produksjon og en god dyrehelse. ... Les mer

Kraftfôrvalg til beite Kraftfôrvalg til beite

Ved valg av kraftfôr til beite bør man ta hensyn til beitekvalitet og mengde kraftfôr per tildeling. ... Les mer

Legg til snarvei på hjemskjerm?